Elállási és felmondási jog

Elállási és felmondási jog

Az elállási jog gyakorlására a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A Megrendelő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a minta levétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállási határidő a megrendelés napjától számítandó.  Az elállási határidő 14 nap, ez idő alatt az elállási nyilatkozatot a Szolgáltatónak el kell küldeni. Az elállási jog nyilatkozat-minta útján vagy az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal is gyakorolható.

Kivétel:

Ha a Megrendelő levett mintája  beküldésre került, az a szolgáltatás megkezdéséhez történő kifejezett, előzetes hozzájárulásnak tekintendő. Ezt követően az esetben elállásra a 45/2014 (II.26) Korm. rendelet 29 § (1) bek. a.) pontja értelmében nincs lehetőség.

Elállás esetén a Szolgáltató legkésőbb a 14 napon belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett teljes összeget.

Ha a Megrendelő nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választotta, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a Szolgáltató nem köteles megtéríteni.